UPV

La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport i impulsar la realització d’Accions Preparatòries i Projectes d'Innovació en els quals participen de manera conjunta i coordinada personal de totes dues entitats, així com enfortir la col·laboració entre personal investigador de la UPV, amb especial interés a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi (EPSA) i l'Escola Politècnica Superior de Gandia (EPSG), i personal de centres adscrits i amb convenis amb FISABIO, particularment dels Departaments de Salut de Xàtiva-Ontinyent, Elda, Sant Joan d'Alacant, Marina Baixa, Gandia, Alcoi, Sagunt, València-Arnau de Vilanova-Llíria, Requena, València-Doctor Peset, Elx Hospital General, Elx-Crevillent, Torrevella, Oriola, La Ribera, Vinaròs, Castelló i La Plana, així com de FISABIO-Salut Pública, Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, Hospital de Sant Vicent, Hospital La Pedrera, Hospital Doctor Moliner, Hospital Pare Jofré, Hospital La Magdalena i FISABIO- Oftalmologia Mèdica (d'ara en avant Centres FISABIO).

Amb aquestes accions es pretén generar sinergies entre el personal investigador i professionals dels dos organismes, que donen lloc a projectes d'investigació i innovació amb gran potencial cientificotècnic orientats cap a temes innovadors, amb atractiu per a aconseguir inversió pública i privada de convocatòries nacionals i internacionals d'interès.

La concessió de les ajudes previstes es realitzarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

 

 

FISABIO

La iniciativa per a l'anualitat 2021 consisteix en la convocatòria d'ajudes per al "SUBPROGRAMA de Foment d'Accions Preparatòries"  i el “SUBPROGRAMA de Suport per al Desenvolupament de Projectes d'Innovació” entre totes dues institucions, que consta de tres fases que poden consultar-se en aquesta pàgina web:

    • Recollida i gestió de manifestacions d'interès enviades pels investigadors per a la cerca de possibles socis (des del 17 de maig del 2021 al 18 de juny de 2021).
    • Convocatòria de concessió d'Ajudes per a la realització d'Accions Preparatòries de suport a l'exploració i formulació de Futurs Projectes d'investigació/innovació i desenvolupament de Projectes d'Innovació (període presentació sol·licituds del 29 de juny del 2021 al 22 de juliol de 2021 fins a les 14.00 h), (anar a Ajudes).
    • Resum del programa