V CONVOCATÒRIA D'AJUDES PER A ACTIVITATS PREPARATÒRIES I PROJECTES D'INNOVACIÓ 2021

La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport i impulsar la realització d'Accions Preparatòries i Projectes d'Innovació en els quals participen de manera conjunta i coordinada personal de totes dues entitats, així com enfortir la col·laboració entre personal investigador de la UPV, amb especial interès a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi (EPSA) i l'Escola Politècnica Superior de Gandia (EPSG), i personal de centres adscrits i amb convenis amb FISABIO, particularment dels Departaments de Salut de Xàtiva-Ontinyent, Elda, Sant Joan d'Alacant , Marina Baixa, Gandia, Alcoi, Sagunt, València- Arnau de Vilanova-Llíria,Requena, València-Doctor Peset, Elx Hospital General, Elx-Crevillent, Torrevella, Oriola, La Ribera, Vinaròs, Castelló i La Plana, així com de FISABIO- Salut Pública, Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, Hospital de Sant Vicent, Hospital La Pedrera, Hospital Doctor Moliner, Hospital Pare Jofré, Hospital La Magdalena i FISABIO- Oftalmologia Mèdica (d'ara en avant Centres FISABIO).

Amb aquestes accions es pretén generar sinergies entre el personal investigador i professionals dels dos organismes, que donen lloc a projectes d'investigació i innovació amb gran potencial cientificotècnic orientats cap a temes innovadors, amb atractiu per a aconseguir inversió pública i privada de convocatòries nacionals i internacionals d'interès.

La concessió de les ajudes previstes es realitzarà en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

La sol·licitud es presentarà a través del Portal de Convocatòries de Fundanet de FISABIO, seleccionant el Subprograma desitjat, i emplenant la informació requerida en el mateix Portal.

La proposta de projecte haurà d'anar signada per cadascun dels investigadors principals de cada organisme.

Per a més informació llegiu detingudament les bases de la convocatòria.

DOCUMENTS DE LA CONVOCATORIA 2021

Programa de col·laboració UPV-FISABIO